HTTP/2 – szybsze pobieranie stron WWW

Nowa epoka zawitała także do protokołu HTTP – w wersji drugiej poprawiając znacząco prędkość pobierania stron WWW, jak i dodając nowe możliwości.

Jeżeli nie wiesz, jakie są zalety HTTP/2, to pogoogluj i poszukaj info na Wiki.

http2.jpg

HTTP/2 jako moduł mod_http2 dostępny w Apache od wersji 2.4.17. Obsługiwany jest przez Apache TYLKO na protokole szyfrowanym, zatem wpierw musisz włączyć obsługę SSL (https) dla strony internetowej.

Ładowanie modułu Apache do obsługi HTTP/2

a2enmod http2

To utworzy link /etc/apache2/mods-enabled/httpd.load do modułu, by był ładowany od następnego uruchomienia Apache.

Konfiguracja Apache

Ja to zrobiłem sobie osobny plik /etc/apache2/conf-enabled/http2.conf o treści:

Kkonfiguracja modułu do logowania – wymagane, by współpracował z binarnym protokołem HTTP
(chodzi po podmiankę %O na %b lub %B)

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined

Włączenie obsługi protokołów: http2 dla http i https

Protocols h2 h2c http/1.1

Przykładowa konfiguracja push. Więcej o tym poczytaj w dokumentacji Apache. Push daje bardzo dużo możliwości

H2Push          on
H2PushPriority  *                       after
H2PushPriority  text/css                before
H2PushPriority  image/jpeg              after   32
H2PushPriority  image/png               after   32
H2PushPriority  application/javascript  interleaved

Uruchomienie nowej konfiguracji

/etc/init.d/apache2 restart

lub w inny ulubiony sposób i powinno się bez błędów uruchomić

Test, czy wszystko działa

Wejdź na swoją stronkę i zobacz, czy działa

Przy okazji delektuj się nową prędkością jej pobierania

Tester online, czy napewno działa HTTP/2: https://tools.keycdn.com/http2-test

Reklamy