Serwer ISC-DHCP i wyłaczenie logowania

Server ISC DHCP i…jak wyłączyć logi, których mnóstwo jest, a dysk aż świszczy…?

Dodaj linię w pliku /etc/dhcp/dhcpd.conf:

log-facility local7;

Zrestartuj serwer dhcpd:

/etc/init.d/isc-dhcp-server restart

Stwórz własną konfigurcję demonta rsyslog /etc/rsyslogd.conf/isc-dhcpd.conf o treści:

local6.* /var/log/dhcp.log
local6.* ~
local7.* ~

Pierwsza linia mówi rsyslogowi, aby wszelkie logi o poziomie local6 umieszczał w pliku dhcp.log

Druga mówi, że logi z local6 nie będą przekazywane do pozostałych regułek w rsyslog

Trzecia mówi, że logi z local7 nie będą przekazywane do pozostałych regułek w rsyslogd

Zrestartuj serwer rsyslog (Debian):

/etc/init.d/rsyslog restart

Kiedy będziesz chciał na chwilę właczyć logi dla serwera dhcp, żeby coś tam pooglądać, to możesz to zrobić bardzo łatwo:

– Zedytuj dhcp.conf i zmień local7 na local6 i zrestartuj serwer dhcp.

– Po zakończonym diagnozowaniu logów możesz je łatwo wyłączyć zmieniając z powrotem local6 na local7 w dhcpd.conf i restart serwera dhcp.

Reklamy